W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].


Instalacje gazu LNG dla przemysłu, jako atrakcyjne źródło energii dla zakładów produkcyjnych

Spółka Blue Gaz, z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie na rynku gazu, proponuje przedsiębiorcom w Polsce gaz ziemny w postaci skroplonej (LNG) jako ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla pozostałych źródeł energii wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

 

Gazyfikacje obszarów niezgazyfikowanych

W Polsce istnieje szereg obszarów, których nie da się w łatwy i szybki sposób podłączyć do sieci przesyłowej gazu ziemnego. Najczęściej jest to trudne ze względu na rozległy obszar, nieuregulowane sprawy własnościowe, czy też duży koszt inwestycji. W takiej sytuacji interesującą ekonomicznie alternatywą jest gazyfikacja w nowoczesnej technologii skroplonego gazu ziemnego. W tym celu budowana jest stacja regazyfikacji LNG oraz sieć gazowa dla miast i gmin, do której podłączone są budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy. 

 

LNG jako alternatywa dla produktów ropopochodnych

Skroplony gaz ziemny z powodzeniem może być stosowany przez ciężkie pojazdy drogowe, statki handlowe czy też lokomotywy spalinowe. Przy spalaniu LNG wydziela się do 80% mniej tlenków siarki (SOx) w porównaniu do oleju napędowego i do 90% mniej w porównaniu do najczęściej używanych paliw. Ponadto, spalanie LNG pozwala obniżyć między 10% a 20% emisję CO2 oraz znacznie ograniczyć emisję tlenków azotu (NOx), a koszt wytwarzania LNG jest niższy od 30% do 60%, niż koszt produkcji tradycyjnych paliw.
 

W komunikacji miejskiej

Bardzo ciekawym rozwiązaniem w aspekcie ekologicznym jest wykorzystanie silników napędzanych gazem LNG w komunikacji miejskiej oraz przez przedsiębiorstwa oczyszczania miast. To z pewnością dobry kierunek w walce ze smogiem, z którym zmaga się większość dużych miast. 

 

W transporcie kolejowym

Silniki na gaz LNG mogą z powodzeniem zastąpić lokomotywy spalinowe, szczególnie na ruchliwych, niezelektryfikowanych liniach towarowych. 

 

W transporcie morskim

Dzięki zastosowaniu gazu LNG jako paliwa w transporcie morskim możliwe jest obniżenie kosztów użytkowania jednostek pływających, a także podniesienia efektywności energetycznej układów zasilania. Nie bez znaczenia jest także możliwość bunkrowania statków na morzu, a nie jedynie w portach, co pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów przez armatorów.