W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].

Co to jest gaz LNG?

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to gaz ziemny w postaci skroplonej. Obecnie jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii z uwagi na możliwość dostarczenia gazu ziemnego Klientom niemającym dostępu do sieci przesyłowej. Podczas skraplania jego objętość redukuje się 630 razy, co w znaczący sposób ułatwia magazynowanie i transport na duże odległości. Na takich obszarach buduje się stacje regazyfikacji umożliwiające zmianę stanu skupienia z ciekłego w lotny. Gaz po regazyfikacji dostarczany jest gazociągami do poszczególnych odbiorców biznesowych lub indywidualnych.


Skraplanie gazu ziemnego, czyli jak powstaje gaz LNG?

Gaz LNG powstaje w procesie skraplania gazu ziemnego, który polega na przejściu z fazy gazowej w fazę ciekłą. Jest to możliwe przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej. Gaz ziemny należy najpierw odpowiednio osuszyć, usunąć z niego dwutlenek węgla, siarkowodór i węglowodory ciężkie. Do osuszania gazu LNG z pary wodnej najczęściej wykorzystuje się adsorpcję na złożu sit molekularnych. Również węglowodory ciężkie oraz gazy kwaśne usuwa się poprzez proces adsorpcji. Po usunięciu ww. substancji otrzymuje się wyjątkowo czysty gaz, który składa się z ok. 95% metanu, a tylko 5% stanowią inne składniki.

 

Transport gazu LNG

Sposób transportu gazu LNG zależy od zapotrzebowania na gaz. Ogromne ilości skroplonego gazu ziemnego przewożone są drogą morską metanowcami o pojemności do 216 tys. m3, co odpowiada 136 mln Nm3 gazu sieciowego. Na pokładzie metanowców gaz LNG przechowuje się w specjalistycznych zbiornikach przystosowanych do temp. -162°C, zbudowanych z stali o najwyższej jakości.

W transporcie kolejowym wykorzystywane są cysterny do nawet 76 m3. Mniejsze ilości LNG transportowane są za pomocą cystern o pojemności do 47 m3 w formie naczep do samochodów ciężarowych lub w specjalnych samochodach o pojemności do 57 m3.

 

Zalety gazu LNG

BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT UŻYTKOWANIA – skroplony gaz ziemny LNG, jako lżejszy od powietrza, szybko odparowuje, a jego dodatkową zaletą jest brak stałych odpadów spalania typu popiół czy żużel.
OSZCZĘDNOŚCI – uzyskiwane dzięki obniżeniu opłat środowiskowych, kosztów wybudowania i utrzymania kotłowni oraz magazynowania paliwa.
WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ – skroplony gaz LNG jest paliwem w pełni kontrolowalnym, umożliwiającym planowanie kosztów i precyzyjne zużycie.
OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA – kotłownia zasilana gazem LNG obsługiwana jest automatycznie.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI ŚRODOWISKOWYMI – wykorzystanie gazu LNG pozwala zakładom produkcyjnym spełnić rygorystyczne normy środowiskowe.
NIEZALEŻNE ŹRÓDŁO ENERGII – dzięki zredukowanej objętości gazu LNG można z łatwością magazynować.
STAŁA DOSTĘPNOŚĆ PALIWA – dostawca gazu LNG na bieżąco monitoruje ilość gazu w stacji i w odpowiednim momencie dostarcza go cysternami.