W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].

Zawiadomienie o połączeniu spółek Blue Gaz Sp. z o.o. i Novatek Polska Sp. z o.o.

2 kwietnia 2019

Informujemy, iż w dniu 01 kwietnia 2019 r. nastąpiło połączenie Spółek – Novatek Polska Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i Blue Gaz Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Konsolidacja nastąpiła w celu uproszczenia struktury właścicielskiej, bowiem spółka Blue Gaz Sp. z o.o. należała w 100 proc. do firmy Novatek Polska Sp. z o.o.

Połączenie dokonane zostało w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. Blue Gaz Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. Novatek Polska Sp. z o.o.
Stosownie do treści przepisu art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Novatek Polska Sp. z o.o. wstąpiła z dniem połączenia, tj. z dnia 01 kwietnia 2019 r., we wszystkie prawa i obowiązki spółki Blue Gaz Sp. z o.o. W myśl art. 494 § 2 Kodeks Spółek Handlowych na spółkę Novatek Polska Sp. z o.o. z dniem połączenia przeszły w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce Blue Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Z dniem wpisu połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców KRS, tj. 01 kwietnia 2019 r., Novatek Polska Sp. z o.o. stała się stroną wszystkich obowiązujących umów zawartych przez Blue Gaz Sp. z o.o. Dla dotychczasowych kontrahentów Blue Gaz Sp. z o.o. oznacza to zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej i prawnej.

Ponadto informujemy, że pracownicy firmy Blue Gaz Sp. z o.o. pozostają nadal do Państwa dyspozycji, przy czym wszelkie ich działania będą obecnie prowadzone pod marką Novatek.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Monika Ścianek

Tel. +48 501 410 177