W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].

W Polsce istnieje szereg obszarów, których nie da się w łatwy i szybki sposób podłączyć do sieci przesyłowej gazu ziemnego. Najczęściej jest to trudne ze względu na rozległy obszar, nieuregulowane sprawy własnościowe, czy też duży koszt inwestycji. W takiej sytuacji interesującą ekonomicznie alternatywą jest gazyfikacja w nowoczesnej technologii skroplonego gazu ziemnego. W tym celu dostawca LNG buduje stację regazyfikacji LNG oraz sieć gazową, do której podłączone są budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy.

Stacja LNG jest bezgłośna i bezemisyjna, a przez to przyjazna dla środowiska. Skroplony gaz ziemny dostarczany jest do niej autocysternami. Po zmianie stanu skupienia na lotny przesyłany jest do sieci dosyłowo-rozdzielczej, rozprowadzonej po całej miejscowości.
Pojawienie się sieci gazowej wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów danym obszarem, zwłaszcza różnego rodzaju zakładów przemysłowych, ponieważ gaz ziemny w przypadku wielu technologii przemysłowych jest niezbędny w procesach produkcyjnych. Ceny gazu są atrakcyjne w stosunku do paliw alternatywnych, a dodatkowo nad ich wysokością dla konsumentów czuwa Urząd Regulacji Energetyki, co daje odbiorcom pełne poczucie bezpieczeństwa i komfort korzystania z tego ekologicznego źródła energii.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie gazyfikacji regionu przedstawicieli samorządów. Nasi doradcy przedstawią szczegółowy plan takiej inwestycji. 

Zakres usług spółki Blue Gaz:

• Przygotowanie i realizacja gazyfikacji rejonów Polski (miejscowości, gminy, powiaty);
• Realizacja i budowa stacji regazyfikacji LNG;
• Wykonanie przyłączy gazu do końcowych odbiorców;
• Dostawy gazu LNG do użytkowników biznesowych i indywidualnych.

Blue Gaz – dostawca LNG – zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji, od przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowanie, aż do uzyskania pozwolenia na budowę, realizację budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Opracowania obejmują rozwiązania techniczne, ekonomiczne i finansowe. 
 

Roczny koszt brutto ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody w domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 160 m2

Roczny koszt brutto ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody w domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 160 m2
 

Instalacja stacji regazyfikacji LNG – schemat

 Instalacja stacji regazyfikacji LNG – schemat

1. Cysterna kriogeniczna
Gaz LNG transportowany jest z fabryki skraplania do stacji regazyfikacji w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę skroplonego gazu w trakcie jego przewożenia.
2. Zbiorniki kriogeniczne
Pionowe lub poziome zbiorniki kriogeniczne o pojemnościach od 30 m3 do ok. 100 m3. Służą do magazynowania gazu w postaci skroplonej.
3. Parownice atmosferyczne
Służą do zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy, a ich wydajność określana jest na podstawie zapotrzebowania urządzeń odbiorcy.
4. Stacja redukcyjno-pomiarowa
Wykorzystywana jest w celu uzyskania odpowiednich parametrów gazu. Na stacji następuje ogrzanie gazu, przefiltrowanie, po czym ciśnienie zostaje zredukowane do wymaganego. Licznik mierzy gaz zakupiony przez klienta w Nm3, dlatego procedura rozliczenia za zużyty gaz wygląda niemal identycznie jak w przypadku odbioru gazu z krajowej sieci przesyłowej.
5. Nawanialnia
Służy do nawaniania gazu związkiem THT (tetrahydrotiofen), który ma charakterystyczny i trwały zapach. 

Dowiedz się więcej

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu mailowego (biuro@bluegaz.pl) lub telefonicznego pod numerem
tel. 12 340 95 20.