W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJĘ], jeśli zgadzasz się na ich zapis w folderze przeglądarki i dalsze wykorzystanie. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie [Informacje o plikach cookies].

Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego?

  1. Należy wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci (dostępny na www.bluegaz.pl) i wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością oraz ze zgodą właściciela na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej złożyć je w punkcie informacyjnym lub wysłać na adres biuro@bluegaz.pl.

  2. W oparciu o wniosek wydane zostaną przez spółkę Blue Gaz warunki przyłączenia do sieci gazowej oraz przygotowana zostanie umowa przyłączeniowa i umowa dotycząca dostaw gazu.

  3. Po podpisaniu z firmą Blue Gaz obu umów niezbędne jest przygotowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz uzyskanie w starostwie powiatowym pozwolenia na budowę instalacji gazowej.

  4. Po uzyskaniu pozwolenia wykonywana jest wewnętrzna instalacja gazowa.

  5. Po zakończeniu prac instalacyjnych możliwe będzie uruchomienie instalacji gazowej.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej:

  1. Kopia aktu własności (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu);
  2. Dowód osobisty właścicieli;
  3. Nr NIP właścicieli.

Uwaga: w przypadku współwłasności muszą zgłosić się wszyscy współwłaściciele nieruchomości lub jeden ze współwłaścicieli z pełnomocnictwem.

Wartość opłaty o przyłączenie do sieci gazowej określone zostanie po złożeniu wniosku i wydaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej!


Druki do pobrania:
 

Zapotrzebowanie na gaz do 10 m3/h

Wniosek o wystawienie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej
Warunki przyłączenia do 10 m3/h
Warunki przyłączenia do 10 m3/h - PROMOCJA
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
Porozumienie dot. przyłącza
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Zapotrzebowanie na gaz powyżej 10 m3/h

Wniosek o wystawienie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej
Warunki przyłączenia powyżej 10 m3/h
Warunki przyłączenia powyżej 10 m3/h - PROMOCJA
Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego
Porozumienie dot. przyłącza
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego


Inne

Procedura zmiany sprzedawcy